MEMASANG SISTEM KOMUNIKASI KOMPUTER

Posted: December 1, 2011 in Uncategorized

DEFINISI SERVER

Server merupakan program komputer yang menyediakan perhidmatan kepada komputer lain dan penggunanya, di dalam komputer yang sama ataupun pada komputer yang lain.

Unit komputer yang menjalankan program server selalunya dikenali dan dirujuk sebagai server.

servis boleh diagihkan secara berpusat dengan menggunakan server,dimana dalam kes-kes tertentu ,semua mesin(komputer) di dalam rangkaian menpunyai status yg sama tanpa kewujudan sesuatu server.dalam konteks ini,servis diagihkan secara peer-to-peer/p2p(komputer ke komputer).

SERVER DALAM KONTEKS PERISIAN(SOFTWARE)

Server digunakan sebagai adjektif,seperti mana di dalam server operating system.merujuk kepada kemampuan produk untuk melakukan pelbagai permintaan,digelar sebagai “Server-Grade”. Server operating system adalah pilihan dan yang terbaik untuk menjalankan semua aplikasi server. Perbezaan antara server dan workstation sesuatu produk boleh dilihat dari isu halangan perisian dengan isu perlesenan.contohnya winsdows 2000 dan Mac OS X Server.

SERVER DALAM KONTEKS PERANTI(HARDWARE)

Server boleh dirujuk kepada komputer yang telah dicipta untuk menjalankan aplikasi server yang tertentu. Sebagai contoh,sekiranya perisian apache HTTP server digunakan sebagai server web untuk syarikat laman web, komputer yang diinstal dengan software apache itu juga dikenali sebagai server web. Aplikasi server boleh membahagikan tugasan antara server-server komputer pada tahap penggunaan melampau,juga bergantung kepada bebanan kerja.

server juga digelar untuk komputer yang  dicipta khusus untuk menjalankan aplikasi server dalam bebanankerja yang berat,juga dikenali sebagai unit yang beroperasi tanpa gangguan dan dalam sesuatu jangka masa. ketika sesetengah workstation mampu untuk bertindak sebagai server sebenarnya mempunyai kelebihan dan keistimewaan terhadap ciri-cirinya yang menjadikannya lebih sesuai.

Faktornya dapat dikenalpasti dari:

 • CPU dengan kelajuan tinggi
 • RAM yang tinggi dan lebih banyak
 • pemacu cakera liut(Hard Disk)yang punyai ruangan sinpanan yang besar

ini juga termasuk kemampuan bekalan kuasa yang tinggi,sambungan rangkaian,ruangan storan tambahan yang besar juga ciri yang terkini sehingga ia digelar blade server sepertimana sering digunapakai di firma-firma server.

aplikasi server merujuk kepada aplikasi peranti yang tersambung dengan rangkaian yang menyediakan servis yang terarah,menjurus kepada rangkaian.ini dapat dikenalpasti dengan pangabungan peranti dan perisian dalam satu sistem yangtidaklah dicipta secara berat contohnya google search appliance.aplikasi ini dijangka untuk bekerja di luar dari sistem dengan sedikit pengubahsuaian dan kadangkala memberi kredit kepada syarikat atau pencipta asal aplikasi tersebut.aplikasi yang ringkas ini termasuklah switch,router,gateway dan server pencetak(print-server).

PERANTI SERVER(SERVER HARDWARE)

Kehendak peranti(hardware requirement) untuk sesuatu server asdalah berlainan dan bergantung kepada aplikasi server.kelajuan CPU yang tinggi sebenarnya bukanlah kritikal kepada server tetapi lebih kepada sistem dekstop.tugas server dalam memberikan servis kepada ramai pengguna dalam sesuatu rangkaian akan menyebabkan perubahan terhadap kehendak server tersebut.ianya memerlukan sambungan rangkaian yang lebih laju dan kemampuan aliran input dan output yang tinggi.memandangkan server selalunya diakses melalui rangkaian,ianya selalunya tidak lengkap sepertimana komputer kerana tanpa monitor dan peranti input.proses yang tidak diperlukan oleh server lazimnya tidak digunakan.kebanyakkan server tidak menggunakan antara-muka grafik (GIU) kerana hasilnya tidak diperlukan. begitu juga dengan fungsi audio dan USB.

server selalunya berjalan dalam tempoh masa yang panjang tanpa gangguan dan kewujudan mestilah dalam kesediaan yang tinggi,kebolehan hardware yang maksimum dan ketahanan kepadasuasana ektrem adalah penting.sungguhpun server boleh dibina dari alatan komoditi,server yang dibina khas adalah lebinh baik dengan kegagalan fungsi yang rendah dalam usaha memaksimumkan kepegunan server.sebagai contoh,server harus dan semestinya mempunyai kelajuan yang tinggi,kapasiti HDD yang besar,kipas yang banyak dan bessar atau sistem penyejukan cecair untuk menyah-haba dan bekalan kuasa yang tidak mudah tergangu untuk memastikan server terus berfingusi walaupun dengan masalah bekalan elektrik.

server selalunya diletakan di dalam rak dan terletak di dalam bilik server untuk keselesaan dan tujuan keselamatan daripada penceroboh secara fizikal.

kebanyakan server mengambil masa yang panjang untuk semua hardware untuk dihidupkan dan masuk ke dalam sistem operasi.server selalunya melakukan perboot memory testingyang panjang dan memerlukan verifikasi dan aturan remote menagement service.kesemua pemacu cakera keras akan dimulakan secara berpe ringkat untuk tidak menambah beban kepada bekalan kuasa dan kemudiannya ia akan memulakan RAID system Pre-Check untuk membetulkan sebarang pertindihan operasi.ianya nampak pelik sekiranya dilihat mesin memerlukan masa yang lama untuk bermula tetapi ia mungkin tidak perlu di-restart selama berbulan ataupun bertahun.

SREVER DALAM KEHIDUPAN HARIAN

mana-mana komputer atau peranti yang menyediakan aplikasi dan servis boleh digelar sebagai server.di dalam pejabat, atau persekitaran syarikat,server rangkaian amat mudah untuk dikenalpasti.DSL ataupun Router Modem Kabel juga layak dipanggil server kerana ia menyediakan komputer kepada aplikasi dan servis seperti pengagihan IP Adress melalui DHCP dan NAT, dimana firewall membantu menyelamatkan komputer dari ancaman luar.iTuens merupakan contoh server muzik yang dapat memainkan muzik secara streaming antara komputer. kebanyakan pengguna persendirian dan home user mencipta shared folder dan pencetak. antara contohnya juga terdapat banyak server peribadi untuk hosting permainan dalam talian seperti,World of Warcraff:Dota Online,Counter-Strike,Red Alert dan aplikasi melalui PS3 dan X-Box360 yang menjadi hosting terbesar dalam industri permainan virtual.

DEFINISI PELANGGAN(CLIENT)

pelanggan ataupun client adalah aplikasi atau sistem yang mengakses servis kawalan pada sistem komputer yang lain iaitu server melalui perantaraan rangkaian.istilah ini adalah pertamanya terarah kepada peranti yang tidak mampu menjalankan stand-alona program secara sendiri tetapi dapat berinteraksi dengan komputer lain melalui rangkaian,terminal ini merupakan client kepada time sharing mainframe komputer.

model client-server (pelanggan pelayan)masih lagi digunakan hari ini di dalam internet di mana pengguna boleh berhubung kepada sesuatu servis yang beroperasi di dalam remote sistem melalui protokol internet. pelayar web adalah client yang menghubungkan ia ke server web dal laman web untuk dipaparkan. kebanyakan pengguna menggunakan client e-mail untuk membuka e-mail mereka daripada storan server e-mail penyedia perhidmatan internet.

sembang online(online chat) menggunakan pelbagai variati client yang berbeza mengikut protokol chat yang digunakan .client permainan (game client)pula merujuk kepada perisian permainan yang ada di dalam pemaonan yang membolehkan fungsi multiplayer online untuk komputer.

kini, semakin banyak peningkatan dalan dunia IT dimana client-client besar yang sedia ada bertukar kepada laman web,membina pelayar yang menjadikan mereka universal client.ini adalah untuk mengelakkankesukaran muat turun perisian yang menpunyai saiz yang besar kepada komputer yang ingin menggunakan aplikasi itu. contonnya untuk kes ini adalah peningkatan webmail.

JENIS-JENIS PELANGGAN

 1. Fat Client
 2. Thin Client
 3. Hybrid client

Fat client

Fat Client (juga dikenali sebagai thick client atau rich client) adalah client yang menjalankan banyak data secara sendirian dan tidak semestinya bergantung kepada server.Fat Client adalah sesuatu yang biasa di dalam aspek komputer peribadi(PC) dimana PC dan komputer bimbit boleh berfungsi secara bebas. persekitaran pengaturcaraan untuk client inti termasuklah curl,Delphi,Droplets,Net,Java,Win32 dan X11

Thin Client

Thin Client pula adalah sedikit dari jajaran client. Thin Client menggunakan sumberkepada komputer hos.tugas thin client ialah secara umumnya untuk memamparkan gambar yang disediakan oleh aplikasi server dimana ianya menjalankan sekumpulan dari data keperluan yang telah diproses.persekitaran pengaturcaraan untuk thin client termasuklah java script/AJAX,ASP,JSP,Runyon Rails,Python’s Django,PHP dan lain -lain bergantung kepada keperluan server dan menggunakan paparan HTML atau rich media seperti Flash,Dlex,Slivelight pada client.

HYBRID CLIENT

Hybris Client pula adalah campuran kepada dua model client terdahulu.hampir menyerupai fat client,ianya diproses secara lokal tetapi bergantung kepada server untuk simpanan data.cara ini menawarkan ciri dasi fat client (sokongan multimedia,prestasi tinggi) dan thin client (feksibiliti dan pengurusan yang tinggi)..

JENIS-JENIS SISTEM PENGOPERASIAN

Sesetengah sistem operasi popular untuk server seperti Free BSD,Solaris dan Linux adalah dicipta dari ataupun hampir menyerupaiUNIX.UNIX adalah asalnya sebuah operasi sistem mini-komputer dan sebagai server menggantikan mini-komputer tradisional.UNIX adalah lebih logikal dan efisyen dalam pilihan sebagai sistem operasi server.sistem operasi beasaskan UNIX yang mana banyak diantaranya adalah percuma dalam segala hal,adalah lebih popular.

sistem perisian berasaskan server dilihat menpunyai sesuau ciri yang umum yang menjadikan ianya sesuai dengan persekitaran server seperti:

 • paparan Antara-Muka (GUI) tiada ataupun optinal
 • berkebolehan untuk diatur-semula dan dikemaskinikan peranti dan perisiannya tanpa perlu di restart.
 • kebolehan simpanan dan storan backup yang terkini untuk membenarkan online backup untuk data kritikal secara berterusan.
 • pemindahan data yang turus antara drive dan volumen
 • kemampuan automasi seperti daemons dalam UNIC fan servis dalam Windows.
 • sistem keselamatan yang ketat dilengkapi dengan pengguna lebihan, sumber,data dan perlindungan memori.

sistem operasi berasaskan server dalam kebanyakan kes boleh berinteraksi dengan pengesan peranti untuk mengesan kondisi seperti lebihan suhu ,pemprosesan utama dan kegagalan cakera dan mengeluarkan amaran kepada operator untuk mengambil langkah mengikut ukuran dan pertimbangan sendiri.

server mesti menyalurkan servis yang mengikut tahap yang ditetapkan untuk melayan ramai pengguna manakala komputer dekstop pula mesti membawa pelbagai fungsi yang dikehendaki oleh penggunanya.oleh kerana itu,kehendak sistem operasi sistem untuk server adalah berbeza dengan sistem yang digunakan pada komputer biasa.

ketika ianya adalah mampu untuk setiap sistem operasi untuk menjadikan mesin memberikan servis dan respon yang cepat kepada kehendak pengguna,ia adalah kebiasaan untuk menggunakam kelainan antara sistem operasi pada server dan mesin dekstop dengan paparan visual yang sama.

versi desktop kepada sistem operasi Windows dan Mac OS X adalah dicipta pada abad minoriti server.sistem operasi dominan antara server adalah berasaskan UNIX dan bersifat penyebaran kernel sumber terbuka (open-source OS).

kelahiran server berasaskan microprocessor telah di filitasikan dengan pembangunan UNIX untuk diselarikan dengan ciri arkitektur microprocessor x86.keluarga sistem operasi Microsoft Windows  juga berjalan pada sistem peranti x86 dan sejak itu,Windows NT juga dihasilkan bersesuaian untuk kegunaan server.

ketika fungsi sistem operasi server dan desktop masih menjadi terhad,peningkatan terhadap kebolehan antara peranti dan sistem operasi telah menjadi kabur dan tidak jelas.pada hari ini ,kebanyakan sistem desktop dan server berkongsi dengan kod asas yang sama, sekadar berbeza dalam konfigurasi.perubahan terhadap aplikasi web dan platform peranti perantara juga mengurangkan kehandak terhadap kepakaran aplikasi server..

Advertisements
Comments
 1. Robby Nuno says:

  When using some sort of Tweet Adder promotion code, you will be presenting your online business a chance to apply Youtube for faultless advertising and marketing. By using a Tweet Adder bonus code 25% is really a fair amount of money you could anticipate to help you save. A good promotional code pertaining to 20% away from can help, as a promotional code to get 20% away from gives you significant financial savings. 25% off of can be a lot better, nevertheless. When you are getting 25% away from, it won’t injured your capacity to pay in any way.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s